PESCH Agentur spol. s r.o.

Hviezdoslavova 14
Moldava nad Bodvou

tel.: +421 908 980671
fax: +421 55 3813169
agro@peschagentur.sk

o spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným PESCH Agentur bola založená v roku 1992 (zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I. oddiel: Sro vložka číslo: 1167/V.), ktorej predmetom činnosti bolo široké spektrum veľkoobchodného predaja, sprostredkovania obchodu, poskytovania služieb a v neposlednej miere vykonávanie vnútroštátnej a aj medzinárodnej cestnej prepravy. Nakoľko podnikateľská činnosť spoločnosti bola veľmi rozsiahla, v roku 2006 sa z hľadiska budúcej prosperity firmy, začal klásť dôraz na činnosti, ktoré zabezpečovali spoločnosti najvyšší finančný výnos a istotu.

Hlavným predmetom činnosti v súčasnosti je predaj, nákup a sprostredkovanie agrokomodít a poskytovanie služieb v poľnohospodárstve.

Marketingový mix odráža ciele podniku a jeho schopnosti a možnosti, ako aj vplyv vonkajšieho okolia. Je podriadený neustálej zmene ponuky a dopytu na danom trhu. Pozícia dodávateľov i odberateľov spoločnosti je na trhu agrokomodít silná, čo je predpokladom pre zabezpečenie existenčnej stability.

Firma PESCH Agentur spol. s r.o., chce stále pokračovať v plnení svojho doterajšieho poslania, pretože za posledné roky štatistika ukázala, že v odvetvovom sektore agrokomodít a prepravy dobre prosperuje a má na danom trhu priestor pre svoj ďalší rozvoj.

Chceme naďalej splniť svoju základnú funkciu, získavať potencionálnych a najmä solventných zákazníkov, poskytovať nadštandardné služby, udržať si, respektíve zlepšiť si svoje postavenie na trhu a ďalej budovať dobré meno spoločnosti.

 


 

burza agrokomodít


kontakty

PESCH Agentur spol. s r.o.
Hviezdoslavova 14
045 01 Moldava nad Bodvou
Slovakia

tel.: +421 918 729338
fax: +421 55 3813169
agro@peschagentur.sk

 

Ing. Roland Cingeľ - konateľ
+421 908 980671
cingel@peschagentur.sk

Valter Schwartz - konateľ
+421 905 619814
schwartz@peschagentur.sk

 


IČO: 31 648 622
DIČ: 2020496379
IČ DPH: SK2020496379

bankové spojenie:
ČSOB, a.s. - č. ú.: 13313153/7500
IBAN: SK7875000000000013313153
SWIFT: CEKOSKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 1167/V
deň zápisu: 21. 2. 1992